Info

Přístavba jídelny (394m2) je navržena jako zvýšení části stávajícího původního pavilonu jednoduchou kvádrovou hmotou o rozměru 34,5 x 11,4m. Ze západní strany bude nová hmota odstoupena o 3,1m od fasády a vytvoří tak podél celé fasády terasu (jakoby vlajková loď). Východní fasáda bude zalícována s fasádou stávající. Obě fasády jsou prolomeny pásovými okny v celé délce fasády – u západní francouzskými okny s přístupem na terasu, u východní pak okny s parapetem. Aby se nová hmota jídelny odlišila od stávajících objektů školy, je nástavba navržena s povrchem z KZS s hladkou tenkovrstvou omítkou v odstínu bílé, která bude kontrastní k dřevěnému obkladu stávající budovy.

V jídelně je důležitý interiér. Je zvolena šedá PVC podlaha (jakoby syrový beton) k tomu TON nábytek, „hospodské“ židle 18 v tmavohnědém dekoru, dále pak přísný bílý volně zavěšený akustický podhled deskami 1,2×2,4m přesně řazenými a k tomu kontrastně – nahodile spuštěnými kruhovými světly, na míru dělanými firmou Aulix v barvě šedá, bílá a žlutá. Světla jsou rozpustile rozmístěna nejen půdorysně ale i výškově a mají tři různě zvolené rozměry- průměr 80cm, 1metr a 1,2m. Ty dodávají interiéru neformální náladu a velkorysost a rozhodně nepřipomínají školní jídelny.

Na jídelnu navazuje nástavba chodby, která je prostým zvýšením stávající přízemní části pavilonu gastro o další NP. Na mezipodestu – před vstupem do jídelny je implantován Obraz Poslední večeře páně od Leonarda da Vinciho.