Info

Malý pozemek přiléhající k silnici omezil možnost propojení interiéru se zahradou. Řešením byla realizace vzdušného obývacího prostoru zasahujícího do obou pater domu, komunikujícího s okolím bohatě prosklenou jižní a západní stěnou. V dispozicích domu jsou vyloučeny komunikační prostory tím, že je jim přiřazena vždy další funkce. Ozvláštnění přináší umístění kuchyně do středu domu a její ohraničení prosklenými příčkami.