Info

Lapidární kubusy odlišené různým provedením fasády umožňují zakomponování poměrně objemné hmoty do okolí – dům je malý zvenku a velký uvnitř. Vnitřní bazén, jehož umístění nad úrovní terénu si vynutila hydrogeologická situace na pozemku, je výraznou prosklenou plochou propojen se zahradou.